home
home
dividerآرشیو اخبارdividerآگهی مناقصه خرید کمپرسور هوا(اسکرو)
آگهی مناقصه خرید کمپرسور هوا(اسکرو)
آگهی مناقصه خرید کمپرسور هوا(اسکرو) ال ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید یکدستگاه کمپرسور هوا اسکرو آلمانی درجه 1 نو با مشخصات فنی زیر، از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل از اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر واجد شرایط خریداری نماید. مناقصه گزار: شرکت صنایع نساجی هلال ایران (صهامی عام) به نشانی: تهران-کیلومتر 18 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص تهران -کرج)-نبش خیابان65-پلاک549 مناقصه گر: برنده مناقصه و متعهد به انجام موضوع مناقصه و قرارداد. اسناد مناقصه : متشکل از شرایط عمومی- شرایط اختصاصی- فرم پیشنهاد قیمت و سایر اوراق پیوست مربوطه نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای موضوع مناقصه: - خرید یکدستگاه کمپرسور هوا اسکرو مشخصات فنی: نوع کمپرسور : کمپرسور اسکرو واحد هواساز : Air End Unit Rotor Comp EVO 42 یا Aerzener VMX 160 حجم هوادهی : بر حسب لیتر در دقیقه : 20 مترمکعب در دقیقه (20 cubic meter/ minutes ) فشار کاری : 10بار موتور : GUANGLU /132 KW, 1500 RPM سیستم کنترل : PLC مجهز به Inverter انتقال حرکت : بصورت غیر مستقیم ( پولی و تسمه ) یا کوپلینگ مستقیم نوع رادیاتور :KW 160 با قطر cm 14.5 نوع آنلودر Unloader: مدلRBC 120 ساخت VMC کشور ایتالیا نوع درایر Dryer : Mikropor IS 140 یا Trycomp Ar 250 به همراه میکرو فیلترهای اولیه و ثانویه و تله آبگیر مخازن هوای فشرده : 2 عدد مخزن هر کدام با حجم 5 متر مکعب قطر ورق عدسی مخازن : 12 میلی متر و قطر ورق بدنه مخازن : 10 میلی متر با جوش زیر پودری و گواهی تست PT-UT و هیدرواستاتیک از سازمان استاندارد شرایط گارانتی از طرف سازنده : 15 ماه گارانتی بدون در نظر گرفتن ساعت کارکرد کمپرسور و 10 سال خدمات بعد از فروش نحوه دریافت اسناد مناقصه: از طریق مراجعه به نشانی الکترونیک www.helaliran.com و یا به نشانی تهران کیلومتر 18 بزرگراه شهید لشگری(جاده مخصوص تهران-کرج) -نبش خیابان65 –پلاک549- شرکت صنایع نساجی هلال ایران ( واحد پشتیبانی ) می‌باشد. زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ اگهی بمدت 5 روز کاری زمان بازگشایی پاکات: زمان بازگشائی پاکات روز سه شنبه مورخ 23/06/1401 ساعت 10در محل سالن اجتماعات شرکت صنایع نساجی هلال ایران به نشانی فوق خواهد بود . مدت انجام خدمات : مدت انجام خدمات موضوع مناقصه از تاریخ اعلام برنده به مدت یک ماه می باشد. شرایط عمومی شرکت در مناقصه: -محل تحویل موضوع مناقصه و انجام تعهدات قراردادی برنده مناقصه در استان اصفهان شهرستان خوانسار (محل شرکت ریسندگی هلال ایران) می باشد -مبلغ پیش پرداخت بابت قرارداد معادل 25 % کل مبلغ در قبال اخذ ضمانت بانکی با 20 درصد بیشتر از پیش پرداخت می‌باشد. - مناقصه گزار در رد یا قبول یکی و یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. -مناقصه گران می بایست پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 22/06/1401 تحویل واحد حراست شرکت نمایند. -مهر و امضای کلیه صفحات اسناد مناقصه(این اسناد) -تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت مناقصه گر ممهور به مهر و امضای صاحبان امضای اسناد و اوراق تعهد آور آن -گواهی تطبیق امضاء دارنده حق امضای مجاز شرکت توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی -تصویر برابر اصل تمام صفحات اساسنامه شرکت ممهور به مهر شرکت مناقصه گر - مستندات مربوط به کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت کننده در مناقصه -فرم پیشنهاد قیمت قطعی و غیر مشروط به صورت کامل و بدون خط خوردگی -چنانچه شرکت کنندگان در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده کنند میتوانند از مناقصه گزار توضیح بخواهند -هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد . -کلیه کسورات قانونی مشمول موضوع مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد . -در صورت انصراف برنده مناقصه ، تشخیص واگذاری به نفر دوم یا نفرات بعدی به عهده مناقصه گزار خواهد بود . -مدت انجام ارایه خدمات موضوع مناقصه ( مدت قرارداد ) یک ماه پس از برنده شناخته شدن خواهد بود . -برنده مناقصه پس از امضاء قرارداد باید یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان 10 درصد مبلغ کل قرارداد تهیه و به مناقصه گزار تسلیم نماید. این تضمین جهت حسن انجام تعهدات مندرج در قرارداد است و به ترتیب پیش بینی شده در قرارداد متعاقباً به وی مسترد خواهد شد. -متقاضی شرکت در مناقصه تائید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد ، مطالعات کافی را در خصوص موضوع مناقصه و سایر شرایط آن انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید . -برنده مناقصه به هیچ وجه حق واگذاری موضوع مورد مناقصه را به صورت کلی یا جزئی به دیگری ندارد. -برنده مناقصه موظف است فردی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی لازم در انجام خدمات پس از فروش به مناقصه گزار معرفی نماید . نماینده در تمام ساعات اداری در دسترس بوده تا ارتباط و تعامل اداری و اجرایی را با مناقصه گزار ایجاد نماید . -برنده مناقصه متعهد است در ارایه خدمات موضوع قرارداد وقفه ای به وجود نیاورد، بروز اختلاف از هر جهت موجب تعطیلی کار نخواهد شد ، چنانچه وقفه ای در ارایه خدمات ایجاد گردد و از این حیث خساراتی به مناقصه گزار وارد گردد برنده مناقصه ملزم به جبران خسارات وارده به کارفرما می باشد . -کلیه اسناد و مفاد تایید شده در شرایط مناقصه جزء لاینفک قرارداد می باشد . -به پیشنهاداتی که پس از زمان مقرر تحویل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد . -برنده مناقصه موظف به رعایت مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوطه در قبال کارکنان خود و اشخاص ثالث و غیره اعم از جانی ، مالی ، حیثیتی و شهرتی ... ناشی از عملکرد خویش، طبق قراردادی که منعقد خواهد شد می باشد وموارد خارج از مفاد قرارداد را به صورت کامل عهده دار بوده و ملزم به ارائه بیمه نامه موارد مذکور در ابتدا و شروع قرارداد به مناقصه گزار می باشد. -مناقصه گر باید قبل از ارائه پیشنهاد، کلیه اطلاعات لازم مورد نیاز را در خصوص موضوع مناقصه بدست آورد و پس از تسلیم پیشنهاد به مناقصه گزار نمی تواند تحت هیچ عنوانی استناد به جهل یا اشتباه خود نماید. - مناقصه گر بایدکلیه اسناد مناقصه را به دقت مطالعه وتمام صفحات آن را مهر و امضاء نماید و در هر حال شرکت در مناقصه و امضا پیشنهاد به منزله پذریش آن تلقی خواهد شد مبنی براینکه تمامی اسناد مناقصه را به دقت خوانده و هرگونه اطلاعی مربوط به آنها را بدست آورده است و هیچ گونه ابهام یا جهلی برای او وجود ندارد و بعداً نمی تواند به جهل خود استناد نماید. کسورات قانونی: -کلیه کسورات قانونی به هر میزان بر عهده پیمانکار خواهد بود(چنانچه طبق قانون یا ضوابط و مقررات کشوری به قرارداد مزبور کسوراتی تعلق گیرد، پیمانکار موظف به پرداخت آن می باشد). -پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه های تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولت مربوط به موضوع مناقصه بر عهده مناقصه گر بوده و چنانچه مبالغی از این مالیاتها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولت که باید طبق قوانین و مقررات از مناقصه گر وصول شود را دستگاه های ذیربط از مناقصه گزار احتمالاً دریافت نمایند، مناقصه گر آن را از مطالبات مناقصه گر کسر و چنانچه مناقصه گر مطالباتی نداشته باشد ملزم به پرداخت بذون عذر و بهانه آن به مناقصه گزار به محض مطالبه وی از طریق متضی خواهد بود. جرائم 1-چنانچه براثر فعل یا ترک فعل مناقصه گر و یا عوامل انسانی وی به کارگاه و تجهیزات منصوب در آن و یا لوازم و قطعات مناقصه گزار و مصالح و اقلام واگذاری موضوع مناقصه خسارات وارد شود مناقصه گر مسئول جبران خسارات وارده به آنها بر اساس قرارداد فی مابین بوده و مناقصه گزار می تواند بدون نیاز به اقدامات اداری و یا قضایی و حقوقی اقدام به تعقیب موضوع و اخذ خسارت از وی نماید . -اینجانب ..............................با مطالعه و آگاهی کامل از شرایط استعلام در این مناقصه شرکت می نمایم . امضاء و مهر شخص/ شرکت
آدرس : تهران - کیلومتر 18 جاده لشگری (مخصوص تهران کرج) جنب خیابان 65
تلفن : 2-44987640
فکس : 44986249
تلفن فروش : 7-44984002 داخلی 224 و  228 و 227
پست الکترونیک : info@helaliran.com
عضویت در خبرنامه
© تمامی حقوق برای شرکت طراحی سایت هلال ایران محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی آریانا داده پردازی متین